You are here:  / Pozostałe / Psychoterapia Lublin

Psychoterapia Lublin

Jak radzić sobie z nerwami? Psycholog wspomoże
Agresja w większości wypadków kojarzy nam się z czymś nadzwyczaj niepożądanym, wywołującym w ludziach strach oraz lęk, a nawet obawy o prywatne życie. Ludzie agresywni, to na ogół osoby z rozległą ilością kompleksów, nie radzące sobie z przeszkodami oraz przenoszące prywatne niepowodzenia na innych. Agresja jest zachowaniem społecznie nieakceptowanym oraz napiętnowanym, a nawet penalizowanym. Z badań wynika, że to faceci bywają znacznie bardziej agresywni aniżeli kobiety, chociaż przyznać wypada, że niedużo jest zgłaszanych wypadków agresji kobiet w stosunku do mężczyzn, a i takie nie należą do wyjątkowości. W Polsce jest wybitnie wiele przypadków agresji wobec słabszy i dotyczy to zarówno dzieci, jak zwierząt. Psychologia w dzisiejszym stanie wiedzy jest w stanie dotrzeć do wszelkich mechanizmów wywołujących agresję oraz poddać je skutecznej terapii – Psychoterapeuta Lublin. Nie traktuje to wyłącznie osób z zaburzeniem psychopatycznym, jakie najporządniej trzymać w odosobnieniu. Niewiele się mówi o agresji pozytywnej, która jest siłą napędową np. w sporcie. Jest to wyśmienity przykład w jak pożyteczny dla osoby agresywnej i jej otoczenia sposób, rozładować nagromadzoną energię. Do grupy zaburzeń dramatyczno-niekonsekwentnych należą zakłócenia antyspołeczne, takie jak narcyzm, borderline lub socjopatia. Osoby dotknięte tymi zaburzeniami są na ogół bardzo ubogie emocjonalnie oraz społecznie. Nie są w stanie nauczyć się jakichkolwiek norm społecznych i kierują się jedynie tym, co uznają za dobre dla siebie. Omawiane zakłócenia przystają do tych zjawisk społecznych, które najbardziej fascynują psychologów i psychiatrów, iż względu na ich złożoność oraz trudności z poradzeniem sobie ze złożonością tematu.

Artykuły: